BurdaStyle

11_large

1 / 776

Lauksaimniecbas darbu sezona rit piln spar, un ldz ar to rodas ar papildu plastmasas atkritumi, piemram, nolietots drza plves, polipropilna maisi, agro plves un ruu ietinams plves. It pai zemnieku saimniecbs ie atkritumi var rasties oti lielos daudzumos, bet ko ar tiem ieskt? Novietojot tos pie sadzves atkritumiem, ievrojami var sadrdzinties izveanas izmaksas. Aprakt zem atkritumus nedrkst, jo tie nesadals, k ar dedzint tos ir aizliegts – tiem degot, atmosfr rodas kaitgi izdedi, kas pc tam nokrt atpaka uz zemes. Td veid vid nonk dadas kaitgas vielas (benzopirns, tvana gze un citas), kas ir indgas un rada dadas slimbas.

Close